Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro)

Störningar i hjärnans funktion är bland de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i höginkomstländer. European Brain Council har beräknat att en tredjedel av Europas invånare kommer att drabbas någon gång under sin livstid.

Utöver patienters och deras familjers lidande leder detta till enorma kostnader för samhället. Trots detta saknas det effektiva förebyggande metoder och behandlingar. Därför har Karolinska Institutet inrättat det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) tillsammans med Umeå universitet och KTH.

Visionen är att integrera forskning i klinisk och grundläggande neurovetenskap. Genom detta kommer kunskapen om störningar i hjärnans funktion som orsakar kognitiva och motoriska svårigheter att öka och därmed bördan av dessa sjukdomar minska. En del av detta är strävan mot skapa en interaktiv, translationell neurovetenskaplig forskningsmiljö med ett internationellt rykte som attraherar både akademiska och industriella partners.

Missionen är att

  • Klarlägga de biologiska orsakerna till kognitiva och motoriska funktioner
  • Identifiera etiologiska, patofysiologiska, sociala och miljömässiga riskfaktorer till de vanligaste störningarna i hjärnan
  • Utveckla biomarkörer för tidig upptäckt av sjukdom och övervakning av sjukdomars utveckling
  • Utveckla nya metoder för prevention och behandling av sjukdom
  • Träna en ny generation forskare i translationell neurovetenskap

Forskningsteman

  • Grundläggande stödmekanismer för motoriska och kognitiva funktioner
  • Neurologiska utvecklingsstörningar
  • Neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar

 

Nyfiken på det senaste inom neuroforskningen?  

Se gärna våra sidor på engelska för mer information.

Kontakt

Huvudkoordinator:

Professor/överläkare

Hans Forssberg

Telefon: 08-517 773 50
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Hans.Forssberg@ki.se

Koordinator:

Professor

Ole Kiehn

Telefon: 08-524 839 51
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Ole.Kiehn@ki.se

Koordinator:

Professor, senior

Bengt Winblad

Telefon: 08-585 854 74
Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: Bengt.Winblad@ki.se

Neurovetenskap