Provsamlingar

This page in English

Alla biobanksprov som samlas med Karolinska Institutet som huvudman ingår under KI Biobank. Proverna kan förvaras centralt på KI Biobank eller ute på institutionerna (institutionsprovsamling).

Provsamlingar på KI Biobank

Det finns många olika typer av provsamlingar på KI Biobank, de varierar i storlek från några hundra provgivare till tiotusentals och innehåller olika provtyper. Den vanligaste provtypen är blod och/eller DNA, men även andra provtyper som saliv finns sparade.

Provsamlingarna är vanligen tillgängliga för samarbeten efter kontakt med ansvarig forskare. I registret på BBMRI.se finns en lista över de provsamlingar som förvaras på KI Biobank.

I januari 2016 finns ca 8 miljoner biobanksprov från ca 500 000 individer i KI Biobanks frysar.

Institutionsprovsamlingar

Förutom de prover som förvaras centralt på KI Biobank så finns det provsamlingar på institutionerna med Karolinska Institutet som huvudman. Det gäller provsamlingar som lämnats ut från en hälso- och sjukvårdshuvudman till Karolinska Institutet, prov som tagits på friska frivilliga eller andra personer utanför hälso- och sjukvården och prov som tagits utomlands. Provsamlingarna förvaras av forskare på KI.

För institutionsprovsamlingar gäller de grundläggande kraven att provs kvalitet och spårbarhet säkras utan att provgivarens integritet skadas. Enligt nationella riktlinjer betyder detta att provsamlingar ska registreras i en biobank och omfattas av viss dokumentation i ett kvalitetssystem. Detta säkerställs genom att blanketten för nya provsamlingar fylls i och skickas till biobank@ki.se.

Anmälan om ny provsamling