Om KI Biobank

This page in English

Biobank och biobanksprov

En biobank består vanligen av en eller flera olika provsamlingar med humanprover (biobanksprover) som förvaras tillsvidare eller för en bestämd tid (för tex forskning). Biobanksprovernas ursprung kan härledas till den eller de människor från vilka materialet härrör.

Historia

Humanprover har sedan länge använts för forskning, men i och med att biobankslagen trädde i kraft den 1 januari 2003 så ökade kraven på spårbarhet och kvalité i hanteringen. KI bestämde då att en centralt stödd biobank skulle inrättas på KI – detta blev starten för KI Biobank.

KI Biobank startade 2004 och har sedan dess utvecklats till att idag vara en väletablerad core facilitet med fokus på hög provkvalitet och spårbarhet. Processer har under åren förbättrats från att i början vara helt manuella, till idag då stor del av provhanteringen är automatiserad. Ett par milstolpar under åren har varit IT-projektet SCARAB i samarbete med SLL med start 2008,  samt samarbetet med BBMRI.se som startade år 2010.

Idag är KI Biobank större än någonsin med allt fler studier och konstant inflöde av nya prover varje vecka. För att kunna hantera detta så har även KI Biobanks organisation växt till sig och består idag av fyra huvudgrupper (lab, IT, kund och kvalité) som leds av en ledningsgrupp.

KI Biobank är i början av 2014 värd för ca 120 olika provsamlingar och har
ca 4 560 000 prov i sina frysar.