Konferenser och symposier

Om ätstörningar – ny kunskap och ökad medvetenhet

2017-10-0213:00 to 17:00 Aula Medica, Nobels väg 6Campus Solna

Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjuder in till en eftermiddag om ätstörningar. Vi välkomnar allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående  – för att skapa en dialog och ett kunskapsutbyte kring ätstörningar.

Ätstörningar är allvarliga medicinska tillstånd, förknippade med både fysisk och psykisk ohälsa, och som i de mest tragiska fallen kan leda till att människoliv går till spillo. För att öka förståelsen kring ätstörningar med syfte att förbättra möjligheterna att förebygga och behandla dem så behöver vi öka kunskapen samtidigt som vi arbetar för att minska den stigmatisering som ofta är förknippad med dessa sjukdomar.

Vid symposiet presenteras den senaste forskningen om orsaker bakom och behandling av anorexi, bulimi och andra ätstörningar. Vi kommer också att belysa problemet med ätstörningar inom idrotten och få höra berättelser kring hur det kan vara när ens syskon drabbas av en ätstörning. Symposiet ingår i föreläsningsserien KI Conferences och kommer att hållas på svenska, utom en föreläsning som hålls på engelska.

Föranmälan krävs (se nedan) – varmt välkommen!

 

Föreläsare

Cynthia Bulik, psykolog, professor i epidemiologi med inriktning mot ätstörningar, verksamhetschef Centre for Eating Disorders Innovation vid Karolinska Institutet.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare, docent och verksamhetschef Stockholms centrum för ätstörningar, Stockholms läns landsting.

Göran Kenttä, lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan samt ansvarig för ämnesområdet idrottspsykologi vid Riksidrottsförbundets elitidrottsavdelning.

Marit Sahlströmförfattare och syster 

Arrangörer

Centre for Eating Disorders Innovation, Karolinska Institutet

Stockholms centrum för ätstörningar, Stockholms läns landsting

Anmälan och frågor:
Hanna Kilander
E-post: hanna.kilander@sll.se

Import to calendar
Psykisk ohälsa