NyheterForskning

Icke-rökare/rökare sökes till studie om kronisk bronkit

Published 2016-11-01 10:38. Updated 2016-11-01 10:51This page in English

Studie i vilken lungfunktion och luftvägsinflammation skall undersökas hos personer med kronisk bronkit; rökare, svinbönder jämfört med friska kontroller.

Man/kvinna mellan 25-65 år som passar in på något av följande:

  • Rökare med kronisk bronkit (det vill säga hostat slem under minst 3 månader/år under de senaste 2 åren).
  • Friska, icke-rökare utan hosta.

Studien innefattar 1 undersökningstillfälle (2-3 timmar) på IMM, KI med undersökning av lungfunktion, blodprovtagning, upphostningsprov och insamling av saliv.
Deltagande ersätts med 800 kr (skattepliktigt).

Kontaktuppgifter

Projektansvarig: Docent Lena Palmberg

Kontakt: Bettina Levänen, e-post: bettina.levanen@ki.se , tel. 070-2029369

ForskningspersonFörsöksperson