Helkroppsdonation och hjärndonation

This page in English

Blommor

De allra flesta människor i Sverige som är över 18 år har förutsättningar för att bli donera donatorer av blod, organ eller vävnad. Som donator hjälper du till att rädda andra människors liv och hälsa eller bidrar till medicinsk utbildning och forskning. 

Helkroppsdonation till anatomisk undervisning

Karolinska Institutet tar tacksamt emot helkroppsdonationer till anatomisk undervisning för blivande läkare, tandläkare och fysioterapeuter. Om du vill att din kropp ska doneras till detta efter din bortgång, skall du skriva ett speciellt avtal med Karolinska Institutet under din livstid.

Anatomiska undervisningsavdelningar vid Karolinska Institutet och Linköpings Universitet samarbetar kring att ta emot avlidna i så kallade helkroppsdonationer. Donatorn har då under sin livstid överlåtit till universitetet att få disponera kroppen efter att personen i fråga har avlidit. 

En ovärderlig resurs i undervisningen

De donerade kropparna används vid undervisningen i anatomi för läkarstudenter och i något mindre omfattning för blivande tandläkare och fysioterapeuter. Helkroppsdonationer är en ovärderlig resurs med unika kvaliteter i undervisningen. Inga sofistikerade datorsimuleringar eller högteknologiska bildtekniker kan ersätta de mervärden som hanteringen av en verklig kropp ger. Dessa studier ger också studenterna information om variationer mellan individer, åldrar och kön. 

Vidare innebär anatomikursen för flertalet studenter på den här tidiga utbildningsnivån ett första möte med en avliden. Det här brukar på ett naturligt sätt leda till djupgripande diskussioner och utbildningsmoment om de medicinska verksamheternas etik och professionalitet.

Behov av fler donationer 

Nuvarande donationsfrekvens är dessvärre för knapp för verksamheternas behov och mål. En orsak är troligen att allmänhetens kunskap om helkroppsdonation är otillräcklig. 

Vem brukar vilja bli donator?

Vid beslut om helkroppsdonation är det viktigt att den blivande donatorn själv, utan reservationer, vill att den ska fullföljas: ”Jag vill komma läkarvetenskapen till nytta”. De som kontaktar Karolinska Institutet för att donera sin kropp har oftast tänkt igenom saken noggrant. De har diskuterat med sina anhöriga och är i samförstånd med dem. 

Hur går en donation till?

Den blivande donatorn fyller i ett formulär med bland annat uppgifter om sig själv och sina anhöriga, och ingår ett avtal om helkroppsdonation med Karolinska Institutet. 

När den som donerat sin kropp så småningom avlidit underrättas Karolinska Institutet, och kroppen transporteras till universitetet för att användas för undervisning. När undervisningen avslutats, ombesörjer och bekostar universitet begravningen av kroppen. I detta åtagande ingår anskaffande av dödsbevis och andra erforderliga handlingar, kista, svepning, transporter och jordfästning. (Övrigt, som till exempel annonser, blommor och officiant ingår dock inte).  

I en del fall går det av olika skäl inte att fullfölja donationen efter att donatorn avlidit. Då kan tyvärr inte Karolinska Institutet åta sig begravningskostnader.

Det finns inga hinder att donera hela kroppen på detta sätt och ändå registrera sig som organdonator för transplantation. Organdonation kommer i allmänhet i första hand om det är möjligt. 

Kontakt vid frågor om helkroppsdonation

För handlingar och mera information, kontakta 

Intendent

Johan Södergren

Telefon: 08-33 68 55 eller 08-524 869 64
E-post: helkroppsdonation@ki.se
Adress: Institutionen för neurovetenskap, undervisningsavdelningen
Karolinska Institutet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Hjärnbanken

Många har hört talas om organdonation för transplantationer, men vad som är mindre känt är behovet av vävnad från hjärna och ryggmärg för vetenskaplig forskning. Alla som vill stödja forskningen genom att donera vävnad kan bli donator vid Hjärnbanken på Karolinska Institutet.

Hjärnbanken är ett center för klinisk och experimentell neuropatologi vars syfte är att studera utvecklingen, åldrandet och sjukdomar i människans centrala nervsystem.  Den här typen av vävnadsdonation utan koppling till transplantation omfattas inte av nationella donationsregistret, därför behövs en separat registrering hos Hjärnbanken vid Karolinska Institutet.

Hjärnbanken

Intervju med Caroline Graff, chef för Hjärnbanken

Hjärnbank för forskning om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Fler sidor om att donera 

Donera blod: Bli blodgivare

Donera organ: Donationsregistret

Donera stamceller: Tobias Registret

ForskningspersonFörsöksperson