NyheterForskning

Friska kvinnor 30-50 år sökes till studie om smärtreglering

Published 2016-09-27 16:08. Updated 2016-10-28 13:32

Vi söker kvinnliga försökspersoner i åldrarna 30-50 år, som är intresserade av att delta i en studie om smärtmekanismer.

Du får inte har några pågående smärtproblem, allvarliga behandlingskrävande fysiska eller psykiska sjukdomar, vara gravt överviktig (BMI > 30), gravid, rökare (> 5 cig/dag) eller ha metallimplantat i kroppen.

Deltagandet i studien innebär två besök. Det första består av en känselundersökning och det andra en funktionell magnetkameraundersökning.

Tillfällena tar ca 2 timmar och sker under 2 på varandra följande dagar.

Ersättning utgår om 1500 kronor. Du kan komma att tillfrågas om deltagande i en eller två undersökningar av hjärnan med positron emissionstomografi (PET). Ytterligare ersättning utgår för PET undersökningarna, om 500 kronor per besök.

Kontaktuppgifter:

Huvudansvarig för studien är Professor, Överläkare Eva Kosek, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

För mer ingående och skriftlig information, vänligen kontakta Jeanette Tour, doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, via mail alt tel nr 076 050 22 68 

ForskningspersonFörsöksperson