NyheterForskning

Försöksdeltagare sökes till studie om multisensorisk integration!

Published 2016-03-22 15:16. Updated 2016-03-22 15:16

I den här studien vill vi undersöka hur vi integrerar information från våra sinnen genom två enkla perceptionstest.

Vi söker försökspersoner för att undersöka hur vi integrerar information från våra sinnen. Du kommer att få genomföra två test av din förmåga att integrera ljud och bild. Det är viktigt att du har sovit minst 8h natten innan du deltar i studien. Vid intresse maila multisensorik@gmail.com! Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett!

Du behöver vara högerhänt och ha normal hörsel och synförmåga (glasögon alt. linser OK). Man kan inte delta om man har någon sömnstörning eller diagnos som t ex ADHD/ADD eller autism.

Kontaktuppgifter / Contact information:

Principal investigator: Johan Lundström

Researchers: Linn Högström-Schnee & Karolina Greek

Vid intresse maila multisensorik@gmail.com!

ForskningspersonFörsöksperson