Forskningsprovsamlingar

This page in English

KI Biobank har mer än 250 registrerade forskningsstudier med prov från sammanlagt 500 000 provgivare.

Dispositionsrätt

Tillgången till proverna och tillhörande information baseras på överenskommelser mellan KI Biobank och ansvarig forskare för varje studie. Forskare som samlar in prov har beslutsrätt om vad insamlade prov ska användas till vilket innebär att KI Biobank inte kan lämna ut prov utan ansvarig forskares godkännande.

Provsamlingarna är vanligen tillgängliga för samarbeten efter kontakt med ansvarig forskare.

Katalog över forskningsprovsamlingar

I katalogen på BBMRI.se finns ett 50-tal av KI Biobanks forskningsprovsamlingar registrerade med kontaktinformation till ansvariga forskare. Syftet med katalogen är att hjälpa forskare att initiera samarbeten. Här hittar du information om provsamlingar från hela landet som innehåller humanbiologiskt material samt vilken andra data som finns associerad med provgivarna, t.ex. enkätsvar och undersökningar.