Forskning vid CIFU

Fysisk aktivitet och idrott utgör grunden för välmående och god hälsa. Tyvärr föreligger en viss risk för skada i samband med idrottsutövning. Av de som söker akut sjukhusvård i Sverige har 10-15 % skador och besvär relaterade till idrott och fysisk aktivitet i olika former.

Om en idrottsutövare på elitnivå är skadad kan hon/han varken träna eller tävla, vilket kan bli mycket kostsamt för dennes klubb eller förening. Kunskaper och erfarenheter rörande dessa skador vad gäller diagnostik, behandling, rehabilitering och återgång till idrott, samt inte minst prevention, behöver kontinuerligt utvecklas och förbättras. För att säkerställa hög kvalitet och bästa möjliga vård behövs en fortlöpande utveckling och samverkan mellan relevant utbildning och forskning inom idrottsmedicin är av stor betydelse.

Varför bedriver CIFU idrottsmedicinsk forskning?

Kunna erbjuda optimal idrottsmedicinsk service
Ge kvalitetssäkring, dvs all behandling bör om möjligt vara evidensbaserad
Få möjligheter att ständigt driva utvecklingen framåt genom ökade kunskaper
Kunna erbjuda skadeförebyggande åtgärder
Fördjupa den idrottsmedicinska kunskapen för att bidra till allmän medicinsk utveckling
Ge möjligheter att uppnå och bibehålla högsta kvalitet

Pågående forskning

CIFU:s pågående kliniska forskning är för närvarande mest inriktad på knäskador, framförallt främre korsbandsskador. Kartläggningen rör allt ifrån uppkomstmekanismen till behandling, rehabilitering och återgång till idrott. Målet med analys av uppkomstmekanism är att försöka att finna ett mönster som i sin tur kan leda till förebyggande åtgärder.

Aktuella projekt

 • Behandling vid skador och besvär i senor
 • Främre korsbandsskador på växande individer
 • Förklaringsmodell till resultatet av olika behandlingsresultat vid allvarliga ligamentskador i knäleden
 • Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion
 • Behandling av degenerativa meniskskador
 • Broskskador i knäleden
 • Träning med syfte att minska ländryggsbesvär hos gymnaster
 • Idrottsskadeprevention
 • Preventionsforskning på främre korsbandsskador på alpina skidåkare
 • ACL - skillnad mellan knäfunktion och aktivitetsnivå mellan män och kvinnor eller mellan de som har opererats med knäskålssena respektive hamstringssena
 • Knäfunktion hos personer som genomgått revisionskirurgi efter ACL-rekonstruktion - jämförelse postoperativa resultat med personer som genomgått primär ACL-rekonstruktion

Forskarutbildning

Är du intresserad av forskning?
Kontakta oss för diskussioner kring en forskarutbildning alternativt aktuella/intressanta forskningsprojekt!

För doktorsexamen krävs i normalfallet totalt fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men skall kunna slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.

Forskarstudiernas framsteg följs upp årligen. Därutöver sker en mer grundlig halvtidskontroll, alternativt licentiatexamen, efter motsvarande två års forskarstudier på heltid.

Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid offentlig disputation. Licentiatexamen försvaras vid ett licentiatseminarium.

Idrottsmedicin