Finansiering från stiftelser

This page in English

Ett antal svenska stiftelser bidrar med medel till större strategiska satsningar som avsevärt förstärker hela forskningsområden.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, är Sveriges största privata forskningsfinansiär som ger stöd till infrastruktur och utvalda forskningsprojekt. KAW är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut 4,8 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.

KAW-finansiering vid KI

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning inom medicin och andra vetenskapsområden.

Ragnar Söderbergsforskare i medicin vid KI

Familjen Erling-Perssons stiftelse

Familjen Erling-Perssons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling. 

Finansiering från Familjen Erling-Perssons stiftelse till KI

Strategiska forskningsstiftelsen

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet som bidragit med avsevärd finansiering till forskning vid Karolinska Institutet. 

SSF-finansiering vid KI