Familjen Erling-Perssons stiftelse

This page in English

Familjen Erling-Perssons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling. I sitt stöd till forskning prioriterar stiftelsen projekt med fokus på vård och hälsa. Forskningen ska gärna vara patientnära och tillämpningsinriktad och bygga på tvärvetenskapligt samarbete. Karolinska Institutet har också mottagit en stor donation som möjliggjorde byggnationen av Aula Medica. 

2017-2020

Projekt: Acquired muscle paralysis in intensive care unit patients: Mechanisms, diagnosis/monitoring and treatment
Lars Larsson, institutionen för fysiologi och farmakologi, har tilldelats 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om muskelförlamning som kan drabba intensivvårdspatienter. 
Läs mer på KI Nyheter

Projekt: Developing a vaccine against rheumatoid arthiritis
Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, har tilldelats 9 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om vaccin mot reumatism. 

Projekt: Patientnära disgnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens

Johan Lundin, institutionen för folkhälsovetenskap, får 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om bättre verktyg för patientnära diagnostik av allvarliga sjukdomar. 

2016-2019

Projekt: A platform for and conduct of the first Registry-Randomized Clinical Trial in heart failure: The Spironolactone Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (SPIRRIT-HFPEF)
Lars H. Lund, institutionen för medicin, Solna, får 10 miljoner kronor fördelat på tre år för att skapa en plattform för registerbaserad randomiserad klinisk prövning inom hjärtsvikt. Projektet genomförs i samarbete med Nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt och Uppsala Clinical Research Center.

Projekt: The Individualized Prostate Cancer Diagnosis Pipeline
Henrik Grönberg, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, får 28 miljoner kronor fördelat på tre år för ytterligare utveckling av det så kallade Stockholm3-testet för diagnostik av prostatacancer. Projektet drivs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting och patientorganisationen Prostate Cancer UK.

Projekt: Is Malaria elimination possible in Zanzibar? A case study for Africa.
Anders Björkman, institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, får 3 miljoner kronor fördelat på tre år för sitt arbete med att utrota Malaria på Zanzibar. Projektet genomförs i samarbete Zanzibar Malaria Control Program

Läs mer om projekten på KI Nyheter

2011-2015

Kerstin Brismar och Per-Olof Berggren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, finansieras med 25 miljoner kronor per år i fem år.
Läs mer på Stiftelsens webbsida ”Vi arbetar för att bota diabetes”

Länkar

Finansiering