This page in English

Extern forskningsfinansiering

Karolinska Institutets intäkter för forskning var under 2015 totalt 5 375 miljoner kronor, varav 1 897 miljoner kronor i statsanslag och 3 478 i medel från externa aktörer, såsom forskningsråd, kommuner, landsting, stiftelser och företag.