Donera organ/kropp

This page in English

Blommor

De allra flesta människor i Sverige som är över 18 år har förutsättningar för att bli donatorer av blod, organ eller vävnad. Som donator hjälper du till att rädda andra människors liv och hälsa eller bidrar till medicinsk utbildning och forskning. 

Lämna blod

Att lämna blod är en viktig insats. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg och är en färskvara som inte kan lagras längre än sex veckor. Det blod man lämnar kan användas i samband med till exempel operationer och vid behandling av olika sjukdomar. Ge blod kan du göra i Stockholms läns landstings regi.

Bli blodgivare

Donera stamceller

Varje dag drabbas någon i Sverige av en allvarlig sjukdom som kan kräva transplantation av stamceller. Det kan vara leukemi, svår blodbrist, immunbristsjukdomar, ämnesomsättningssjukdom eller svår strålningsskada. 
Två av tre som drabbas av någon sjukdom som kan kräva en stamcellstransplantation hittar ingen lämplig givare inom familjen. Genom att gå med i Tobias Registret kan just du ge någon av dessa svårt sjuka människor chans till ett friskt liv.

Tobias Registret

Donera organ

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Du kan ta ställning till organdonation genom Socialstyrelsens nationella donationsregister.

Donationsregistret

Hjärnbanken

Många har hört talas om organdonation för transplantationer, men vad som är mindre känt är behovet av vävnad från hjärna och ryggmärg för vetenskaplig forskning. Hjärnbanken är ett center för klinisk och experimentell neuropatologi vars syfte är att studera utvecklingen, åldrandet och sjukdomar i människans centrala nervsystem. Alla som vill stödja forskningen genom att donera vävnad kan bli donator vid Hjärnbanken. Den typen av vävnadsdonation utan koppling till transplantation omfattas inte av nationella donationsregistret, därför behövs en separat registrering hos Hjärnbanken vid Karolinska Institutet.

Hjärnbanken

Intervju med Caroline Graff, chef för Hjärnbanken

Hjärnbank för forskning om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Donera kropp till undervisning

Karolinska Institutet tar tacksamt emot donationer till anatomisk undervisning, så kallad helkroppsdonation. För att efter din bortgång kunna donera hela din kropp måste du skriva ett speciellt avtal om detta med Karolinska Institutet.

Ansvarig för donationsprogrammet vid KI är Stefan Plantman vid institutionen för neurovetenskap.

Anatomiavdelningens jourtelefon nås på telefonnummer 08-33 68 55. Hit kan du höra av dig gällande:

  • Allmänna frågor om helkroppsdonation
  • Beställning av donationsformulär
  • Åtgärder i samband med donators bortgång.

livsviktigt.se kan du läsa mer om helkroppsdonation.

Fler sidor om att donera

donera.info

ForskningspersonFörsöksperson