CSS Blogg

CSS Forskarnätverksdag

CSS Forskarnätverksdag, gruppbildDen 20 april 2016 var det dags för vårens CSS Forskarnätverksdag.
Deltagarna hade i inbjudan uppmanats att skicka in korta beskrivningar av sina forskningsprojekt och dessas relation till social hållbarhet. De hade också fått frågan om hur de agerar för att öka sannolikheten för hållbara forskningssamarbeten, och vad de letar efter när de vill samarbeta med andra. Ett tillsynes nyfiket och stimmigt gäng samlades på morgonen i Karolinska Institutes lokaler på Alfred Nobels allé 23 i Huddinge.

Inledningsvis berättade föreståndare Walter Osika om CSS:s syfte med dagen; att stimulera ny forskning kring social hållbarhet, stötta befintlig, och att fungera som en plattform där olika forskare kan mötas, utbyta idéer och skapa gemensamma nya projekt. Därefter talade Prof Mary Jane Jacob från School of the Art Institute of Chicago om sina erfarenheter av hur man bygger tvärvetenskapliga forskningssamarbeten, och därefter presenterade forskare från CSS ledningsgrupp några av sina forskningsprojekt. Innan lunch talade sedan lektor Merlina Missimer från Blekinge Tekniska Högskola om hur social hållbarhet kan operationaliseras.

Efter lunch fick sedan deltagarna presentera sina projekt, och fick sedan kort feedback från publiken. Därefter genomförde de olika grupperna en sk GAP-analys, där man kartlade hur långt man kommit i sina respektive projekt, och vart man vill komma, och sedan reflekterade man kring vilka metoder eller kompetenser som saknades för att komma i mål.

Avslutningsvis delades 2016 års CSS-pris* ut till två projekt: Post doc Karolina Sörman vid Centrum för Psykiatriforskning CPF/ Inst för Klinisk neurovetenskap, KI, för projektet Affective, transdiagnostic components in psychopathy, respektive till Prof Haibo Li, Doc Anders Hedman & PhD student Tina Zhu, alla vid KTH, för projektet Interaction design of wellbeing information.
Tina Zhu och Walter Osika
Det framkom ett påtagligt önskemål om att upprepa dessa forskarnätverksdagar, och planering inför mötet hösten 2016 pågår för fullt – vi återkommer på denna hemsida om tid och plats.

*Ett CSS-pris för bästa projekt/presentation om Social hållbarhet inrättades under 2015, och delades ut till PhD Marijane Luistro Jonsson vid Handelshögskolan i Stockholm för hennes projekt inom neuroekonomi: Sustaining cooperation in a world with disaster uncertainty and inequality, vid CSS forskarnätverksdag 14 oktober 2015.

Walter Osika
Verksamhetschef vid CSS

 

Rysk kulturdelegation på besök vid Centrum för social hållbarhet

CSS, Millesgården, Fisk med emigranter

Den 25 – 27 april 2016 stod CSS värdar för Nordiska ministerrådets program ”Nordic Welfare and Culture for Health”. Under välkomstseminariet vid Karolinska Institutet presenterade CSS ordförande Professor Stefan Einhorn centrets verksamhet och betydelsen av social hållbarhet i ett kulturellt och globalt perspektiv. Utbildningsansvarig vid CSS, Med dr Eva Bojner Horwitz delgav pågående kulturhälsoprojekt i Norden och Professor Töres Theorell från CSS styrgrupp presenterade tvillingdataregisterstudier från KI med fokus på bland annat musiker och dansare. Övriga inbjudna forskare: Med dr Kjerstin Stigmar från Lunds universitet och Professor Ola Sigurdson från Göteborgs universitet.

CSS, besök vid Kungliga Operan i StockholmProgrammet bjöd i övrigt på besök vid Svenska Institutet, Kungliga Operan, Järfälla akademiska vårdcentral, Vidarkliniken samt besök vid Carl Millesgården. Den ryska  delegationen representerades av forskare och beslutsfattare från St. Petersburgs största kulturinstitutioner med särskilt intresse för hur vi i Sverige använder och tillgängliggör våra kulturinstitutioner samt hur vi implementerar kulturhälsoforskning  i hälso- och sjukvårdsystem. Gemensamma framtida intressen är hur vi ska bygga länkar mellan konsten, kulturen, vården och människan och ett av projekten som delegationen inspirerats av är ”Kulturpaletter på vårdcentraler” som exemplifierar hur kulturaktiviteter kan stärka den sociala hållbarheten i vårdsystem. I december 2016 kommer CSS att närvara vid uppföljningen av det Nordiska ministerrådets satsning ”Nordic Welfare and Culture for Health” i St. Petersburg.

Eva Bojner Horwitz
Utbildningsansvarig vid CSS