Corefaciliteter

This page in English

Karolinska Core Facilities hanterar laboratorier, resurser och kompetenscentrum vars verksamhet samordnas, övervakas och delvis finansieras av Styrelsen för forskning (FS) i samarbete med de lokala kommittéerna för forskning och utbildning (FoUU) vid sjukhusen. Det finns också forskningsinfrastruktur som administreras och finansieras direkt av institutioner och centrumbildningar vid KI.

Core-faciliteterna är öppna för alla forskare på KI, inom andra akademiska institutioner och även, i begränsad omfattning, för kommersiella företag.

Laboratorier och resurscentrum tar ut avgifter för sina tjänster medan kompetenscentrumen syftar till att sprida teknik och kunskap genom samarbete. Policyn för tjänster, tillgång, avgifter och prioritering varierar beroende på anläggning.

Komplett lista över alla corefaciliteter finns på engelska

Core facilitet