BRECT - Temacentrum för bröstcancer

This page in English

Det övergripande målet för temacentrum för bröstcancerforskning är att öka vår förståelse för avgörande steg i bröstcancers utveckling och terapi. Forskningen sträcker sig från grundläggande studier med cellinjer, djurmodeller och patientbiopsier till potentiella kliniska studier och kliniska prövningar, med slutmålet att förbättra behandlingen av bröstcancer och förhindra sjukdomsutveckling.

Centret har som speciell målsättning att få ny mekanistisk insikt i regleringen av bröstcancers utveckling i prekliniska modeller och i patienter. Fokus är riktat mot viktiga signalvägar i bröstcancerceller, som Hedgehog, Notch och PAK4, signaler i tumörens stromaceller samt signalering mellan cancercellen och stroma.

Den translationella del av programmet kommer att utforska markörer och mekanismer för bröstcancers uppkomst, utveckling och utbredning i djurmodeller, och validera dessa fynd i bröstcancerbiopsier från patienter. De processer som styr återfall i lokal bröstcancer och uppkomst av systemiska metastaser, inklusive analys av cirkulerande tumörceller, kommer att undersökas i djurmodeller, liksom i retrospektivt och prospektivt insamlade biopsier från patienter med bröstcancer.

Centret kommer att fokusera på olika aspekter av migration av tumörceller, tumörers stroma inklusive angiogenes samt faktorer som påverkar tumörtillväxt, och analysera deras betydelse för prognos och utfall av behandling. Målinriktade och skräddarsydda terapeutiska tillämpningar kommer att ytterligare undersökas på grundval av vår kartläggning av tänkbara mål för nya läkemedel.

Kontakt

Ledning

Professor/överläkare

Jonas Bergh

Telefon: 08-517 743 10
Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: Jonas.Bergh@ki.se

Professor

Staffan Strömblad

Telefon: 08-524 811 22
Enhet: Strömblad
E-post: Staffan.Stromblad@ki.se

Forskarassistent

Nick Tobin

Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: nick.tobin@ki.se

Administratör

Helen Eriksson

Telefon: 08-517 762 79
Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: helen.eriksson@ki.se

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Jonas Bergh

Telefon: 08-517 743 10
Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: Jonas.Bergh@ki.se

Professor/överläkare

Jan Frisell

Telefon: 08-517 709 15
Enhet: Bröstkirurgi
E-post: Jan.Frisell@ki.se

Docent

Guillem Genové

Telefon: 08-524 861 18
Enhet: Guillem Genovés grupp
E-post: Guillem.Genove@ki.se

Professor

Per Hall

Telefon: 08-524 861 52
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Per.Hall@ki.se

Anknuten

Svetlana Bajalica Lagercrantz

Telefon: 08-517 700 00
Enhet: Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7
E-post: Svetlana.Lagercrantz@ki.se

Professor

Urban Lendahl

Telefon: 08-524 873 23
Enhet: Lendahl
E-post: Urban.Lendahl@ki.se

Forskare

Sten Linnarsson

Telefon: 08-524 875 77
Enhet: Sten Linnarssons grupp
E-post: Sten.Linnarsson@ki.se

Professor

Staffan Strömblad

Telefon: 08-524 811 22
Enhet: Strömblad
E-post: Staffan.Stromblad@ki.se

Professor

Rune Toftgård

Telefon: 08-524 810 53
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Rune.Toftgard@ki.se

Professor

Arne Östman

Telefon: 08-517 702 32
Enhet: Forskargrupp Östman, Arne
E-post: Arne.Ostman@ki.se

Professor

Kamila Czene

Telefon: 08-524 861 44
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Kamila.Czene@ki.se

Associate PIs

Forskarassistent

Erik Fredlund

Enhet: Forskargrupp Lehtiö, Janne
E-post: erik.fredlund@ki.se

Senior forskare

Marianne Farnebo

Telefon: 08-517 703 67
Enhet: Forskargrupp Farnebo, Marianne
E-post: Marianne.Farnebo@ki.se

Forskare

Charlotte Rolny

Enhet: Forskargrupp Rolny, Charlotte
E-post: charlotte.rolny@ki.se

Junior Faculty

Anknuten

Theodoros Foukakis

Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: Theodoros.Foukakis@ki.se

Anknuten

Johan Hartman

Telefon: 0739-76 02 42
Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: Johan.Hartman@ki.se

Anknuten

Irma Fredriksson

Telefon: 08-517 724 50
E-post: Irma.Fredriksson@ki.se

Forskarassistent

Erik Fredlund

Enhet: Forskargrupp Lehtiö, Janne
E-post: erik.fredlund@ki.se

Senior forskare

Marianne Farnebo

Telefon: 08-517 703 67
Enhet: Forskargrupp Farnebo, Marianne
E-post: Marianne.Farnebo@ki.se

Forskare

Charlotte Rolny

Enhet: Forskargrupp Rolny, Charlotte
E-post: charlotte.rolny@ki.se

Forskarassistent

Nick Tobin

Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: nick.tobin@ki.se

Docent

Guillem Genové

Telefon: 08-524 861 18
Enhet: Guillem Genovés grupp
E-post: Guillem.Genove@ki.se

Forskare

Sten Linnarsson

Telefon: 08-524 875 77
Enhet: Sten Linnarssons grupp
E-post: Sten.Linnarsson@ki.se