Forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Välkommen till ett universitet som satsar på utbildning på forskarnivå! Karolinska Institutet kan erbjuda forskning i världsklass och specialiserade forskningsmiljöer.

Om utbildning på forskarnivåVill du bli doktorand?Internationella och nationella samarbetenFör doktorander och anställda vid KI

Doktorandporträtt: Li Felländer-Tsai

Li Felländer-Tsai, överläkare, professor, Cullberg-balettens läkare och ledamot i ett antal styrelser, berättar i den här filmen om doktorandtidens betydelse för den fortsatta karriären. Lis väg till doktorsexamen var inte spikrak, hon bytte doktorandprojekt två gånger men valde till slut att forska om effekter av extrem uthållighetsträning på elitidrottare.

Idag arbetar Li Felländer-Tsai som överläkare på ortopeden, men forskar parallellt på hur ledhinnan fungerar och hur den återhämtar sig efter ledkirurgi. Hon arbetar också med att simulera operationer i virtual reality.

Lediga doktorandplatser

Befattning Submission Deadline
Doctoral (PhD) student position – Homeodynamics of pro-resolving lipid mediators in the pathobiology of asthma 31 Aug 2015
Doctoral (PhD) student position in Microglia and Brain Injury 31 Aug 2015
Doktorandplats inom geriatrisk epidemiologi 31 Aug 2015
Doktorandplats för studier av tidig neural specificering och etablering av primordial könsceller med hjälp av single-cell sekvensering (KID tjänst) 31 Aug 2015
Doctoral (PhD) student position for a research project in Cognitive Neuroscience (Human Olfaction) 02 Sep 2015
Doctoral (PhD) student position in medical cell- and molecular biology 03 Sep 2015
Doktorandplats med utbildningsbidrag inom lipidreglering av kardiovaskulär sjukdom 03 Sep 2015
Doktorandplats inom immunologi 03 Sep 2015
Doctoral (PhD) student position in psychological assessment development 04 Sep 2015
Doctoral (PhD) student position in human immune-microbiota crosstalk (KID) 11 Sep 2015
Doctoral (PhD) student position in nuclear receptor signaling in the brain 11 Sep 2015
Doctoral (PhD) student position in Tumor Biology 15 Sep 2015
Doctoral (PhD) student position to study spatial regulation of cell signaling (KID) 15 Sep 2015
Doctoral student position in microbiology and infection biology (with doctoral KID grant) 15 Sep 2015
Doktorandtjänst inom vårdvetenskap med fokus på sexualitet 21 Sep 2015
Doctoral student position in Depression Research 24 Sep 2015
Doctoral (PhD) student position to study neuron-glia interactions (KID-funding) 25 Sep 2015