Denna sida på svenska

Sahar Nikkhou Aski

Associated

Visiting address : Neuroradiologiska Kliniken, R3:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8, Neuro Holmin, Karolinska University Hospital, Solna ; L3:00 AKM/KERIC, 17176 solna, Sweden
Delivery address : Neuroradiologiska Kliniken, R3:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden