Denna sida på svenska

Ronald van Vollenhoven

Professor/senior physician

Visiting address : ClinTRID; Reumatologiska klin, D1:00; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Solna (MedS), K2, Research Group A Catrina, ClinTRID; Reumatologiska klin, D1:00; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden
Delivery address : D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 17176 Stockholm, Sweden