Denna sida på svenska

Pernilla Appelquist

Administrator

Visiting address : Enheten för beräkningsmedicin; CMM, L8:05; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Solna (MedS), K2, Group J Askling, Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Enheten för beräkningsmedicin; CMM, L8:05; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden