Denna sida på svenska

Mahabuba Jahan

Research technician

Visiting address : Hus R5:02, Psykiatricentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8, Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8, Hus R5:00, Psykiatricentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Hus R5:00, Psykiatricentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden