Denna sida på svenska

Lilian Walther Jallow

Research coordinator

Visiting address : Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik; Enheten för Obstetrik och Gynekologi; KS, Huddinge, K57, 141 86 STOCKHOLM, Sweden
Postal address : Department of Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC), H9, x, Karolinska Universitetssjukhuset, K 57 141 86 Stockholm, Sweden