Denna sida på svenska

Lara Mentlein

Graduate Student

Visiting address : Centrum För Molekylärmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, L8:04 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Solna (MedS), K2, Group M Wahren-Herlenius, Centrum För Molekylärmedicin, L8:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Centrum För Molekylärmedicin, L8:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sweden