Denna sida på svenska

Kristina Lennquist Montán

Postdoc

Visiting address : Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, Hiss 1 (Vänster) 171 77 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Public Health Sciences (PHS), K9, Global health (IHCAR), 171 77 Stockholm, Sweden
Delivery address : Tomtebodavägen 18 B 171 65 Solna, Sweden