Denna sida på svenska

Katarina Varnäs

Assistant professor

Visiting address : Hus R5:02, Psykiatricentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8, CPF Farde/Halldin, Hus R5:00, Psykiatricentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Hus R5:00, Psykiatricentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden