Denna sida på svenska

Karin Lundin

Senior researcher

Visiting address : Molekylär Cell Genetik och Genterapiforskning (MCG); Novum plan 6, Hiss F; Hälsovägen 7-9, 14157 Huddinge, Sweden
Postal address : Department of Laboratory Medicine (LABMED), H5, Clinical research center, Molekylär Cell Genetik och Genterapiforskning (MCG); Novum, plan 5, hiss F, Lab 514; Hälsovägen 7-9, 14157 Huddinge, Sweden
Delivery address : KFC, MCG, Novum plan 5, Lab 514; Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge; Vårdarvägen 1, 14152 Huddinge, Sweden

Research description

Research area/interest: Mini-circle DNA and oligonucleotides as tools for anti-gene, anti-sense and splice modification in non-viral gene therapy.

Loading publication list...