Denna sida på svenska

Karin Wallander

PhD student

Visiting address : Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Cmm (L8:02) 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Molecular Medicine and Surgery (MMK), K1, Cancer Genetics , Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (L6b:02) 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Cmm (L8:02) 171 76 Stockholm, Sweden