Denna sida på svenska

Katarina Berinder

Senior researcher

Visiting address : Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes ; D2:04 ; Karolinska universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Molecular Medicine and Surgery (MMK), K1, Experimental and Clinical Neuroendocrinology, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes ; D2:04 ; Karolinska universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm, Sweden
Delivery address : Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes ; D2:04 ; Karolinska universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm, Sweden