Denna sida på svenska

Jonas Blixt

Graduate Student

Visiting address : c/o Anestesi- och intensivvårdsavdelningen ; Karolinska Sjukhuset, 171 76 Solna, Sweden
Postal address : Department of Physiology and Pharmacology (FYFA), C3, Department of Physiology and Pharmacology (FYFA), C3, c/o Anestesi- och intensivvårdsavdelningen ; Karolinska Sjukhuset, 171 76 Solna, Sweden
Delivery address : c/o Anestesi- och intensivvårdsavdelningen ; Karolinska Sjukhuset, 171 76 Solna, Sweden