Denna sida på svenska

Jan Schmidt-Mende

Postdoc

Visiting address : D-flygeln, ; Hiss K, L eller R, Plan 4 ; Södersjukhuset ; Sjukhusbacken 10 , 11883 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Molecular Medicine and Surgery (MMK), K1, Breast surgery, Karolinska Universitetslaboratoriet ; Klinisk Patologi/cytologi, Södersjukhuset , 11883 Stockholm, Sweden
Delivery address : D-flygeln, ; Hiss K, L eller R, Plan 4 ; Södersjukhuset ; Sjukhusbacken 10 , 11883 Stockholm, Sweden