Denna sida på svenska

Irma Fredriksson

Associated

Visiting address : Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ; Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, P9:03, 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Molecular Medicine and Surgery (MMK), K1, Breast surgery, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ; Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, P9:03, 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ; Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, P9:03, 171 76 Stockholm, Sweden