Denna sida på svenska

Hideyuki Mukai

Associated

Visiting address : Baxter Novum, Novum Research Center; Hälsovägen 7, plan 5, 141 57 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC), H9, x, M99 Karolinska University Hospital, Huddinge, 141 86, Stockholm, 141 86 Stockholm, Sweden
Delivery address : Baxter Novum, Novum Research Center; Hälsovägen 7, plan 5, 141 57 Stockholm, Sweden