Denna sida på svenska

Georgios Rassidakis

Associated

Visiting address : Cancercenter Karolinska, R8:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Oncology-Pathology (OnkPat), K7, Research Group Grandér / Pokrovskaja, Avdelningen för klinisk Patologi and Cytology; Karolinska Universitets Sjukhuset; Radiumhemmet 2-tr, 171 75 Stockholm, Sweden
Delivery address : Cancercenter Karolinska, R8:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden