Denna sida på svenska

Gaston Schechtmann

Associated

Visiting address : Neurokirurgiska kliniken, ; Karolinska Universitetssjukhus ; R2:02, 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8, Neuro Svensson, Neurokirurgiska kliniken, 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Neurokirurgiska kliniken, ; Karolinska Universitetssjukhus ; R2:02, 171 76 Stockholm, Sweden