Denna sida på svenska

Faiez Al Nimer

Postdoc

Visiting address : Enheten För Neuroimmunologi, Cmm L8;4, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8, Neuro Piehl, Enheten För Neuroimmunologi, Cmm L8;4, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Enheten För Neuroimmunologi, Cmm L8;4, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm, Sweden