Denna sida på svenska

Eva Wallgren

Biomedical scientist

Visiting address : Enheten för kardiologi, N3:06; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Solna (MedS), K2, Forskargrupp J Pernow, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, S1:02 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Enheten för kardiologi, N3:06; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden