Denna sida på svenska

Daniel Hertzberg

Graduate Student

Visiting address : A3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Solna (MedS), K2, Group J Östergren, A3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : A3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sweden

Publications

Akut njurskada ar ett vanligt och allvarligt tillstand - Den kliniska betydelsen ar stor och sannolikt underskattad.
Rydén L, Hertzberg D, Sartipy U, Holzmann M
Lakartidningen 2016;113():-

Letter in response to "Assessing the association of diabetes mellitus with acute kidney injury after coronary artery bypass grafting" by Fu-Shan Xue et al
Hertzberg D, Sartipy U, Holzmann Mj
American heart journal 2016;171(1):e3-

Reply to Letter From Sebastian J. Baxter and Siax I. Jaggar Entitled, "Teicoplanin, Acute Kidney Injury and Surgical-Site Infection in Cardiac Surgery"
Olsson Dp, Holzmann Mj, Sartipy U
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 2016;30(1):e4-5

Viktigt utreda orsaken till akut njurskada - Behandlingen ska sikta pa att begransa skadan och forhindra progress.
Hertzberg D, Rydén L, Sartipy U, Holzmann M
Lakartidningen 2016;113():-

Antibiotic prophylaxis by teicoplanin and risk of acute kidney injury in cardiac surgery
Olsson Dp, Holzmann Mj, Sartipy U
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 2015;29(3):626-31

Type 1 and type 2 diabetes mellitus and risk of acute kidney injury after coronary artery bypass grafting
Hertzberg D, Sartipy U, Holzmann Mj
American heart journal 2015;170(5):895-902

Acute kidney injury after valvular heart surgery and early changes in cardiac function and structure
Olsson Dp, Eck Arvstrand C, Sartipy U, Holzmann Mj
Cardiorenal medicine 2014;4(3-4):201-9

Minimal changes in postoperative creatinine values and early and late mortality and cardiovascular events after coronary artery bypass grafting
Liotta M, Olsson D, Sartipy U, Holzmann Mj
The American journal of cardiology 2014;113(1):70-5

Acute kidney injury following coronary artery bypass surgery and long-term risk of heart failure
Olsson D, Sartipy U, Braunschweig F, Holzmann Mj
Circulation. Heart failure 2013;6(1):83-90

Map