Denna sida på svenska

Annelie Tjernlund

Senior researcher

Organisational affiliation

Group Broliden

Department

Department of Medicine, Solna (MedS), K2

Visiting address : Centrum för Molekylärmedicin, L8:01; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Solna (MedS), K2, Group Broliden, Centrum för Molekyolärmedicin, L8:01; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden
Delivery address : Centrum för Molekylärmedicin, L8:01; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, Sweden