Dissertations

Dissertation: Ylva Köhncke

Denna sida på svenska
2017-05-2313:30 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus SolnaDivision of Aging Research Center (ARC)

Title: Lifestyle, cognitive aging, and brain correlates

Opponent

Dr. Roger Kievit, University of Cambridge 

Examination board

Professor Magnus Lindwall, University of Gothenburg

Dr. Anna Dahl Aslan, Jönköpings universitet

Dr. Carl-Johan Boraxbekk, Umeå University

Main supervisor

Professor Martin Lövdén, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Contact

PhD student

Ylva Köhncke

Organizational unit: ARC (Aging Research Center)
E-mail: ylva.kohncke@ki.se

AgeingDoctoral educationDoctoral student