Lectures and seminars

Föreläsning och provdisputation: Genetic variation of tight junction structures in intestinal inflammation

2016-11-2313:00 to 14:30 Parketten, T5 Nya hemmet (Videolänk till Huddinge – Biblioteket K61)Karolinska University Hospital, Solna

”Genetic variation of tight junction structures in intestinal inflammation”

Studier av genetiska förändringar vid IBD och mikroskopisk kolit, samt vid graft-versus-host-sjukdom efter stamcellstransplantation

Elisabeth Norén, BMA

Doktorand vid Institutionen för Medicin

Sven Almer, huvudhandledare

Institutionen för Medicin, Solna, samt Gastrocentrum

Jan Söderman, bitr. handledare

FoU Laboratoriemedicin, Ryhovs sjukhus, Jönköping