Dissertations

Dissertations - Ali Zirakzadeh

2017-05-1209:30 Skandiasalen - Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska University Hospital, Solna

B Lymphocytes in Solid Human Malignancies

Principal Supervisor:

Professor Ola Winqvist

Karolinska Institute

Department of Medicine

Unit Immunolgy and Allergy

Co-supervisor:

M.D., Ph.D. Per Marits

Karolinska Institute

Department of Medicine

Unit Immunolgy and Allergy

Opponent:

Docent Åsa Johansson

Lunds universitet

Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin

Examination Board:

Docent Guro Gafvelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap

Docent Helen Kaipe, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Docent Sara Mangsbo, Uppsala universitet, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi Klinisk Immunologi

Contact person: Ali Zirakzadeh