Denna sida på svenska

Doctoral education at Karolinska Institutet

Welcome to a University that focuses on doctoral education! World-class research and specialised research environments create a breeding ground for doctoral (PhD) studies at Karolinska Institutet.

Doctoral portraits

Being a PhD student has always been both inspiring and challenging. Through these personal stories, from both present and former doctoral students at the university, you will get an idea of what it has been like to be a PhD student at Karolinska Institutet from 1950 and onwards.

Doctoral education - available positions

Position Submission Deadline
Doctoral (PhD) student position in Molecular Neuropharmacology with focus on Parkinson’s disease 08 Feb 2016
PhD student (KID) the genetics and biology of HIV-1 drug resistant, collaboration with Stellenbosch University, South Africa 11 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Screening för kolorektal cancer – deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt perspektiv 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Tidig postoperativ mobilisering av patienter som genomgått bukkirurgi 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Har en dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet samt fysiska aktivitet och stillasittande efter Roux-en-Y gastic bypass operation? Kvalitativa och 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Funktionsnedsättande långvarig nacksmärta – förlopp samt effekt och kostnadseffektivitet av massagebehandling och/eller fysisk träning – en randomiserad kontrollerad studie. 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: interventionsprojekt om sjukvårdspersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer gällande deras (återgång i) arbete 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Swe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Den felande länken – utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön – ett co-design projekt 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Värdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symtom och besvär i samband med behandling för cancer 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Aktiv patientmedverkan i vårdens övergångar – en interventionsstudie 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gemensamma rum i vård- och omsorgsboenden utformade för personcentrerad vård 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Överföring mellan barn och vuxensjukvård, skolprestationer, och hälsorelaterad livskvalitet hos unga med astma 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gruppmödravård för somaliska kvinnor: Interventionsutveckling, genomförbarhet, hållbarhet och utvärdering 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning och vårdpersonals kunskaper och attityder kopplat till sexuella minoriteter 12 Feb 2016
Doktorandplats inom antibiotikaanvändning på kinesiska landsbygden 22 Feb 2016
Doctoral student in PET Radiochemistry 23 Feb 2016
Doctoral (PhD) student position in asthma research: The role of novel lipid mediators in the pathobiology of asthma 29 Feb 2016
We are looking for a highly motivated PhD student for a research project in RNA structural biology using NMR 29 Feb 2016
Doctoral (PhD) student position in mechanisms behind Alzheimer’s disease 01 Mar 2016
Doctoral (PhD) student position in human immunology and virology research (KID) 01 Mar 2016