Funds and funations

Karolinska Institutets Funds anf foundations

Gåvor och donationer till någon av Karolinska Institutets fonder innebär att donationen får förbrukas i sin helhet. KI har flera olika fonder, där pengarna går till forskningen inom respektive ämnesområde efter beslut av Styrelsen för forskning.

Bankgiro för inbetalning till KIs fonder är 5310-6217

 

Nummer          Forskningsområde/Ändamål
141089           Cancerforskning
141099           Forskning om Barncancer
141329           Forskning om barndiabetes
141279           Forskning om hjärnsjukdomar
141119           Forskning om hjärt- & kärlsjukdomar
141199           Forskning om reumatologi
141129          Forskning om ögonsjukdomar
141219          Forskning om öronsjukdomar
141159          Medicinsk forskning
131129          Urologisk forskning

 

Stiftelser vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet förvaltar ca 200 stiftelser i sin anknutna stiftelseförvaltning. När pengar doneras till en stiftelse, läggs donationen till tidigare donationskapital och avkastningen delas ut i form av forskningsbidrag. Varje år delar KI Stiftelser ut ca 30 miljoner kronor till forskarna vid Karolinska Institutet.  Beslut om vilka som erhåller bidrag tas av Styrelsen för forskning.   

Bankgiro för inbetalning till någon av KIs stiftelser är 797-5998

 

Följande stiftelser är öppna för nya donationer:

Nummer         Stiftelsens namn
64                    Karolinska Institutets Cancerstiftelse
65                    Karolinska Institutets 150-årsstiftelse (oberoende medicinsk forskning)
213                  Stiftelsen för ålderssjukdomar vid KI, i första hand demenssjukdomar och åderförkalkning
144                  Karolinska Institutets stiftelse för hjärnforskning
109                  Karolinska Institutets stiftelse för hjärt- och lungsjukdomar
150                  Karolinska Institutets stiftelse för diabetesforskning
198                  Karolinska Institutets stiftelse för psykiatrisk forskning
212                 Karolinska Institutets stiftelse för forskning rörande Parkinsons sjukdom
224                 Karolinska Institutets stiftelse för ALS-forskning
181                 Karolinska Institutets stiftelse för reumatologisk forskning
110                 Karolinska Institutets stiftelse för blodsjukdomar
67                   Karolinska Institutets stiftelse för forskning rörande ögonsjukdomar
189                Karolinska Institutets stiftelse för neurobiologisk forskning
201                Karolinska Institutets stiftelse för AIDS-forskning

Foundation manager

Tove Älvemark Asp

Phone: +46-(0)8-524 867 07
E-mail: Tove.Alvemark@ki.se

Links

Donation