Karolinska Institutet is one of the world´s leading medical universities. Our mission is to contribute to the improvement of human health through research and education.

Karolinska Institutet accounts for over 40 per cent of the medical academic research conducted in Sweden and offers the country´s broadest range of education in medicine and health sciences.

Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine.

Karolinska Institutet - an introduction

Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through research and education. Follow researchers and students in their everyday life at our university. 

Job opportunities at KI

Position Department Application Deadline
Kreativt och roligt chefsjobb: Karolinska Institutet söker Bibliotekschef Karolinska Institutets Universitetsbibliotek 08 Feb 2016
Senior Lab manager position - ICMC Institutionen för medicin, Huddinge 08 Feb 2016
Doctoral (PhD) student position in Molecular Neuropharmacology with focus on Parkinson’s disease Institutionen för klinisk neurovetenskap 08 Feb 2016
Postdoktor i regenerativ neurobiologi Institutionen för cell- och molekylärbiologi 08 Feb 2016
Laboratorietekniker Institutionen för biovetenskaper och näringslära 10 Feb 2016
Fellowship for postdoctoral studies in Biochemistry Department of Medical Biochemistry and Biophysics 10 Feb 2016
Lönehandläggare med ekonomikunskaper - vikariat med stor möjlighet till förlängning Universitetsförvaltningen 11 Feb 2016
PhD student (KID) the genetics and biology of HIV-1 drug resistant, collaboration with Stellenbosch University, South Africa Institutionen för laboratoriemedicin 11 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Tidig postoperativ mobilisering av patienter som genomgått bukkirurgi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Har en dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet samt fysiska aktivitet och stillasittande efter Roux-en-Y gastic bypass operation? Kvalitativa och Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Funktionsnedsättande långvarig nacksmärta – förlopp samt effekt och kostnadseffektivitet av massagebehandling och/eller fysisk träning – en randomiserad kontrollerad studie. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: interventionsprojekt om sjukvårdspersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer gällande deras (återgång i) arbete Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Swe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Den felande länken – utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön – ett co-design projekt Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Värdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symtom och besvär i samband med behandling för cancer Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Aktiv patientmedverkan i vårdens övergångar – en interventionsstudie Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gemensamma rum i vård- och omsorgsboenden utformade för personcentrerad vård Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Forskarassistent i folkhälsoepidemiologi Institutionen för folkhälsovetenskap 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Överföring mellan barn och vuxensjukvård, skolprestationer, och hälsorelaterad livskvalitet hos unga med astma Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016

Pages