Jobs at Karolinska Institutet

Denna sida på svenska

Karolinska Institutet's vision is to be one of the world's leading medical universities. We offer an attractive and diverse workplace in an international environment with pleasant working atmosphere. In addition, you are offered a variety of development opportunities and benefits.

Job opportunities at KI

Position Department Application Deadline
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences To live with chronic pain - studies with existential and molecular approach Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Injurious falls in older adults: identifying people at different levels of risk—from epidemiology to implementation research Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences: Moral distress and the ethical climate – A Nordic survey with healthcare professionals in paediatric cancer care Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Facilitating lung cancer diagnosis; linking the experienced body and the biological body Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences: Stress, lung function and asthma development in PreventADALL (Prevention of Atopic Dermatitis and Allergy in children) Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Möjliggörande av äldre personers värdefulla aktiviteter i vardagslivet genom vardagsrehabilitering och smarta produkter Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Immediate skin-to-skin contact between parents and very preterm infants after birth: Effects on parental perceptions, breastfeeding, mother-infant interaction and physiologica Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Effective mobilization and rehabilitation after abdominal surgery due to cancer, by wearable sensors, e-feedback and exercise Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre" Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Effects of a highly challenging balance training program (HiBalance) specific to multiple sclerosis – a randomized controlled study Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Postdoctoral research fellow in tumor biology: preactivating small molecules as research tools to address p53 biology Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology 20 Feb 2018
Postdoctoral Researcher in cellular and molecular immunology Department of Medicine, Solna 28 Feb 2018
Professor in nursing Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 28 Feb 2018
Postdoctoral Researcher in Cell-based Cardiac Regeneration 28 Feb 2018
Assistant Professor (equiv.) position in Bioengineering Department of Medical Biochemistry and Biophysics 31 Mar 2018

Pages