Nationell forskarskola i läkemedelsutveckling

This page in English

Karolinska Institutet och Uppsala universitet erbjuder från och med våren 2015 för första gången en nationell forskarskola med inriktning mot läkemedelsutveckling. Syftet är att ge dig som forskarstuderande övergripande kunskap om alla steg i läkemedelsutvecklingsprocessen, med fokus på entreprenörskap och innovation. Målet är att förbereda dig för en framtida karriär i samarbete med eller inom läkemedelsindustrin, eller som entreprenör.  

Översikt DDD

Forskarskolan i läkemedelsutveckling kommer att ges på halvfart (50% studietakt) från januari till juni 2015 för 15-25 deltagare. Kursen inleds med ett obligatorisk två dagar långt internat där vi introducerar forskarskolan samt ger en första översikt av läkemedelsutveckling.

Forskarskolan kommer att bestå av tre moduler:

Introduktion till DDD - Denna modul kommer att hållas i första hand vid Uppsala universitet och ge dig en introduktion till läkemedelsutveckling. Modulen kommer att förse dig med praktiska kunskaper om hela DDD processen från idé till lansering och ge dig en god grund för resten av forskarskolan att bygga vidare på. 

Teman - I den andra modulen kommer ett antal tematiska områden undersökas med fokus på viktiga stadier i DDD processen. Tonvikten kommer att ligga på första försöken på människa. I varje område kommer teoretiska aspekter diskuteras och fokus kommer att vara att arbeta med fall-baserat material samt lämpliga verktyg och metoder.

De teman som hittills är bestämda är:

  1. Hit-to-Lead/Lead optimering

  2. Pre-klinisk läkemedelsutveckling

  3. Toxikologi

  4. Immateriella rättigheter

  5. Translational vetenskap

  6. Biologiska läkemedel

  7. Klinisk läkemedelsutveckling

Dessa teman kan komma att ändras.

Entreprenörskap och innovation - i denna modul kommer vi att arbeta med några viktiga verktyg och metoder som entreprenören använder. Vi kommer också att gå igenom entreprenörskasteori och innovation samt de möjligheter som finns till kommercialisering. Entreprenöriellt lärande kommer att influera undervisningsmetoderna och lärandeaktiviteterna under hela kursen.

Praktik - 10 veckor (2 månader) betald praktik för 15 personer på ett läkemedels/bioteknik företag eller organisation. Denna praktik kommer att ge verktyg för att förstå industrins behov, samt för att expandera ditt professionella nätverk och främja upplevelsebaserad inlärning.

Partners

Adlego Biomedical AB

SciLife Lab

Uppsala Bio 

Sobi 

Julian Gray 

Läkemedelsverket 

Cobra biologics 

SP Process Development 

Scandinavian Development Services

Ansökan

För att vara behörig att ansöka till forskarskolan I läkemedelsutveckling bör du:

Vara registrerad doktorand eller post doc inom medicin, kemi, farmakologi eller liknande/andra relevanta områden vid ett svenskt universitet

Du ansöker genom att skicka:

  • CV
  • Kort (max 1 sida) beskrivning av ditt forskningsprojekt
  • Motivationsbrev (1 sida)

till Madelen.Lek@ki.se senast den 30 september 2014.

Ekonomisk kompensation

Styrelsen för forskarutbildning på Karolinska Institutet har beslutat att avsätta 75 000 kr per deltagande doktorand från Karolinska Institutet i lönekompensation till aktuella institutioner. Styrelsen för forskning har fattat motsvarande beslut avseende deltagande postdoktorer från Karolinska Institutet. De båda styrelsernas stöd kan omfatta högst 5 doktorander respektive 5 postdoktorer.

Det kommer att finnas ett bidrag för resekostnader och uppehälle för de deltagare som inte är från Stockholm-Uppsalaregionen. Mer information om detta kommer att finnas tillgänglig efter att deltagare fått information om eventuell antagning till forskarskolan eftersom storleken på detta bidrag kommer att bero på hur många sökande som är behöriga att ansöka om det.

Kontakt

För mer information:

Studierektor med fokus på entreprenörskap och internships. 

Projektledare

Madelen Lek

Telefon: 08-524 868 06
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: madelen.lek@ki.se

ForskarutbildningLäkemedel