Kurser på forskarnivå

This page in English

Karolinska Institutet erbjuder varje termin ett stort antal kurser på forskarnivå. Kurserna arrangeras som fristående kurser, inom ett utbildningsprogram eller inom en forskarskola. De fristående kurserna och de inom utbildningsprogrammen publiceras i kurskatalogen.

Karolinska Institutets kurser på forskarnivå presenteras en gång per termin. Katalogen publiceras på ki.se omkring den 15 april resp. den 15 oktober och är öppen för ansökan under en månad. Ansökan sker direkt i katalogen. Efter ansökningsperiodens slut kan sökanden endast antas i mån av plats.

KI:s kurser är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor. I mån av plats kan även andra sökande antas.

Kurskatalog och kursplaner finns på internwebben.

Samtliga doktorander vid Karolinska Institutet ska uppnå ett kunskapsmål motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng för doktorsexamen eller minst 15 högskolepoäng för licentiatexamen.

ForskarutbildningKurs