Vuxenkliniken

På vuxenkliniken utför studerande på tandläkar- och tandhygienistprogrammet tandvård på patienter. Vi erbjuder de flesta behandlingar inom tandvården, exempelvis fyllningar, kron- och broterapi, rotfyllningar, bettskenor och implantat.

Inskrivning av nya patienter sker just nu kontinuerligt och vi tar emot intresseanmälan. Anmälan kan för närvarande bara göras genom ett besök i vår reception på pl. 6. Behovet av patienter varierar från termin till termin.

Hitta hit     
Alfred Nobels allé 8, plan 6, eller Blickagången 7, plan 6, hiss B     
Pendeltågsstation: Flemingsberg    

Karta – vägbeskrivning

Karta – parkering

   
E-post: vuxenkliniken@dentmed.ki.se    
För tidsavbokning eller övriga frågor: 08-524 882 00    

Fr.o.m. höstterminen 2016 tillämpar vi en speciell studenttaxa. Den finns att ta del av i väntrummet och receptionen. Mer information kommer inom kort på hemsidan.

Kom ihåg att du bara kan betala med kort. 

Om du vid upprepade tillfällen uteblivit från eller lämnat sent återbud till avtalad tid kan du komma att skrivas ut. Du kan då inte längre räkna med att få fortsatt behandling.

Vuxenkliniken är inte ansluten till försäkringskassan.

I undantagsfall kan ditt tillstånd kräva ytterligare specialistundersökning på röntgen. Om så är fallet debiteras enligt tandvådstaxan som omfattas av tandvårdsförsäkringen.

För behandling som utförs av lärare/allmäntandläkare/specialist på vår specialistklinik är kostnaden baserad på referensprislistan. För specialistvård gäller högre taxa. Prislistan finns tillgänglig i väntrummet på specialistkliniken. Vi kan tyvärr inte erbjuda våra patienter några kosmetiska behandlingar, så som tandblekning.

Särskilda villkor för behandling

Studenter behandlar patienter under noggrann handledning av lärare. Eftersom det är en lärandesituation gäller särskilda villkor.

Nedanstående punkter bedöms av lärare i samband med ditt första besök:

  • Du måste kunna tala svenska eller engelska obehindrat utan tolk
  • Ditt vårdbehov får inte vara för stort
  • Ditt hälsotillstånd får inte vara för dåligt
  • Det är inte tillåtet att ta med sig barn in på kliniken

Vi tar inte emot patienter med

  • Medicinering av Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis
  • Behov av antibiotikaprofylax inför tandbehandling
  • Känd blodsmitta
  • MRSA

Behandlingstid

Studenterna arbetar långsammare än färdigutbildade tandläkare och tandhygienister. Du måste därför kunna komma för behandling ca 1–2 gånger/vecka och vara beredd att stanna i 2–3 timmar.

Garanti

Garanti gäller för protetiska åtgärder, 1 år för proteser och 2 år för kronor och broar. Detta innebär att omgörning under garantitiden sker utan kostnad upp till betalt belopp.

Tandvård