Enheten för bild- och funktionsodontologi

Bild- och funktionsodontologi är odontologisk radiologi och ämnesområdet omfattar utbildningsuppdrag på grund- och specialistnivå, forskning med såväl nationella som internationella samarbeten, klinik med specialistutredningar och informationsuppdrag för allmänheten.

På vår avdelning utbildar vi tandläkar- och tandhygieniststudenter och ger kompletterande utbildning för tandläkare utanför EES-området till svensk tandläkarexamen.

Undersökningar utförs av tänder, käkar och ansiktsskelettet med senaste utvecklingen inom digitala röntgenmetoder. Vi arbetar med allt från småbilder av tänder och käkar i mun med sensorer till utredningar av ansiktsskelettet med datortomografi , CBCT-teknik. 

Specialistkliniken

specialistkliniken görs röntgenutredningar av barn och vuxna avseende sjukdomar inom det dento-maxillo-faciala området.  Exempel på vanliga utredningar som utförs är utredningar inför implantatbehandling, tandextraktion, tandreglering, käkledsbehandling samt kirurgisk behandling av olika patologiska förändringar i käkarna. 

                         

Utbildning

Studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen genomgår grundutbildning i odontologisk radiologi på enheten för bild- och funktionsodontologi. Läs mer om ämnet här.

Forskning

Vid enheten för bild och funktionsodontologi pågår forskning inom ett brett spektrum som berör dento-maxillo-facial radiologi. Läs mer om forskning inom ämnet här.                                                                

KirurgiOdontologi